Pocházím z Nivnice u Uherského Brodu, kde jsem maturoval na zdejším Gymnáziu. Vystudoval jsem Lékařskou fakultu v Olomouci – obor stomatologie. Po třech letech mi byla udělena první atestace.

Specializoval jsem se na dentoalveolární chirurgii, proto s nastupující érou implantologie, mne tento obor začal živě zajímat.

Chirurgické zkušenosti jsem měl možnost získávat pod vedením vynikajícího učitele – lékaře – pedagoga – pana profesora MUDr. Tibora Németha, DrSc, ve Výzkumném ústavu stomatologickém – v Praze.

Složil jsem 2. atestaci – Pro vybranou péči ze stomatochirurgie.

Jsem členem Implantologického klubu České republiky a České implantologické společnosti. Díky těmto institucím má lékař možnost kontinuálního zrání, získávat zkušenosti na seminářích, kongresech, na setkáních s našimi i zahraničními specialisty.

Absolvoval jsem stáž ve Frankfurtu nad Mohanem, v Německu, následovala půlroční praxe ve Velké Británii.